Isabelle Poleunus

Isabelle Poleunus

Kinderpsychiater

Dr. Isabelle Poleunus (°1979), is afgestudeerd als arts in 2004 aan de KUL en specialiseerde zich tot kinder- en jeugdpsychiater aan het Sophia Kinderziekenhuis onder supervisie van Dr. Frank Verhulst en aan de KUL (2009). Zij volgde ook de vierjarige opleiding tot relatie- en gezinstherapeute.
Daarnaast de permanente uiteenlopende bijscholingen in het kader van accreditatie.

Zij maakt deel uit van de Stuurgroep Nationaal ADHD-Actieplan en is lid van Vlaamse Vereniging voor Kinderpsychiatrie.

Dr. Poleunus werkt steeds binnen een multidisciplinaire setting en in nauw overleg met gezin en andere betrokken partijen (zoals school en andere hulpverleners) met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en autismespectrumstoornissen al dan niet in combinatie met leerproblemen, motorische, emotionele en/of gedragsproblemen.

Sinds 2009 is Dr. Poleunus werkzaam in het CGG-VBO te Tienen & bij het COB Dienst Diagnostiek (op dinsdag tweemaal per maand en op vrijdag).

Antje Uytterhaegen

Antje Uytterhaegen

Klinisch Psychologe

In 2006 is Antje afgestudeerd als klinisch psychologe. Nadien startte ze meteen een aggregaatsopleiding om les te kunnen geven, maar ook met het oog op geven van vormingen/workshops. Want ook dit doet ze graag.  In april 2007 is zij als vrijwilligster gestart op het COB Dienst Diagnostiek. Een klein jaar later heeft ze deze opdracht verdergezet als zelfstandige, in combinatie met de opstart van een privé-groepspraktijk te Tienen. Daarbovenop heeft zij enkele jaren als prakijkassistent gewerkt op de KUL, waar ze het praktijkvak psychodiagnostiek verzorgde, en de studenten psychologie een intelligentieonderzoek leerde afnemen.

Van 2008-2010 heeft ze de permanente vorming “Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren” aan de KUL gevolgd. Deze opleiding heeft ze vervolledigd met de 3-jarige opleiding “Gedragstherapie bij kinderen en jongeren” aan de KUL.
Antje is zeer leergierig en vind het belangrijk om je continue bij te scholen. Ze heeft nog heel wat bijscholingsplannen op haar verlanglijstje staan.

Antje is eveneens een partner en mama van 3 kinderen.

Ik vind het zeer boeiend om kinderen te leren kennen, de manier waarop ze denken en voelen over dingen. Het is bijzonder om hun eigenheid te mogen ontdekken. Ik vind het interessant te mogen deelnemen aan het vertalen van deze eigenheid naar de omgeving. Zodat de omgeving het kind kan leren kennen op de manier dat hij/zij dat verdient. Op deze manier kan het kind ook de omgeving beter leren begrijpen. Communicatie is hierin de belangrijkste tool, op welke manier dan ook. Ik haal er veel voldoening uit om geraakt te worden door kinderen en de eer te mogen hebben hen te helpen daar waar zij het nodig hebben.

Aïda Vandermeulen

Aïda Vandermeulen

Orthopedagoge

In 2014 studeerde Aïda als master in de orthopedagogiek af aan de KULeuven. Hiervoor behaalde ze reeds een bachelor diploma als leerkracht secundair onderwijs (2011).
Met zowel een hart voor onderwijs als pedagogische hulpverlening startte zij in het najaar van 2014 binnen het COB en het onderwijs. Van in het begin heeft ze beslist beperkt aanwezig te zijn op onze dienst, zodat ze de combinatie met een andere werkplek kan maken. Ze heeft de voorbije jaren haar taak binnen het COB aangevuld met orthopedagogische functies binnen zowel het gewoon als het buitengewoon onderwijs (type 7 en 9, kleuter, lager en secundair onderwijs) en de forensisch residentiële kinderpsychiatrie (Fordulas, UPC Kortenberg).
Sinds juni 2018 combineert Aïda haar takenpakket binnen het COB met een functie binnen OBC ter Wende. Hier werkt ze als teambegeleidster van de puberleefgroep, de dagwerking en het time-outproject nauw samen met meerdere disciplines en partners binnen de hulpverlening om voor elke jongere en zijn gezin een handelingsplan op maat uit te werken. Aïda heeft hier expertise opgebouwd rond emotionele, hechtings- en gedragsproblematiek, (vroegkinderlijk) trauma en verontrustende opvoedingssituaties (al dan niet in combinatie met een kinderpsychiatrische problematiek).
Aïda haalt enorm veel voldoening uit het werken met kinderen, jongeren en gezinnen en ervaart het als een privilege om samen met hen op pad te mogen gaan.
Zij volgt geregeld bijscholingen en heeft er nog heel wat op haar wensenlijstje staan.
– Postgraduaat psychodiagnostiek, Thomas More Antwerpen; 2015-2017
– Postgraduaat familiale bemiddeling, UCLL; 2017-2018
– Suïcidepreventie; 2018
– Brain Blocks; 2019-2020
– Neurosequential model of therapeutics (traumasensitieve behandeling met het brein als leidraad)
– Non Violent Resistance

Stephanie Smets

Stephanie Smets

Klinisch Psychologe

Stephanie Smets behaalde in 2012 haar master in de Klinische Psychologie aan de KUL (specialisatie kinderen en jongeren) waarna ze als vrijwilliger startte in het COB. Sinds 2016 is ze als zelfstandige werkzaam op de dienst. Om zich meer te verdiepen in de kunst van de diagnostiek volgde ze de Postgraduaat ‘Psychodiagnostiek’ aan Thomas More. Daarnaast wil ze zich in de toekomst ook richten op de begeleiding van kinderen en jongeren. Om haar kennis en vaardigheden hieromtrent te verbreden, volgt ze de postgraduaat “Omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek” aan Hogent.

Momenteel is Stephanie ook tewerkgesteld als vestigingsverantwoordelijke in een Leuvens kinderdagverblijf. Hier neemt ze de dagelijkse leiding in de vestiging op zich en is ze het aanspreekpunt voor ouders omtrent ontwikkeling, opvoeding, en dergelijke.

Inge Backx

Inge Backx

Klinisch psychologe

Inge Backx studeerde in 2015 af als klinisch psychologe aan de KU Leuven. Na een masterstage in de ouderenpsychiatrie koos ze ervoor om een extra stagejaar te volgen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hierbij werd duidelijk dat zij graag wil werken met kinderen en jongeren om hen de groeikansen te bieden die ze nodig hebben.

Meteen na haar afstuderen ging Inge aan de slag in een expertisecentrum voor kinderen en jongeren met leerproblemen waarbij ze zich verdiepte in de diagnostiek van leerstoornissen. Daarnaast gaf ze individuele begeleidingen aan studenten (o.a. in kader van faalangst) bij een studiebureau in Leuven.

Vanwege haar passie voor psychodiagnostiek is Inge in de zomer van 2017 gestart op het COB Dienst Diagnostiek. Dit jaar zal ze het Postgraduaat ‘Psychodiagnostiek’ aanvangen om haar diagnostische kennis en vaardigheden nog te verruimen en verfijnen

Annelies Teunissen

Annelies Teunissen

Orthopedagoge

Annelies Teunissen studeerde in 2016 af als orthopedagoge aan de KU Leuven. Tijdens haar masteropleiding liep ze reeds stage binnen het COB Dienst Diagnostiek. Ze is van nature een leergierig persoon en hecht veel belang aan het blijven verruimen en versterken van de eigen vaardigheden.

Vanuit deze ingesteldheid volgde ze bijkomend een permanente vorming onder supervisie van de KU Leuven. Annelies specialiseerde zich een jaar lang binnen een centrum voor ontwikkelingsstoornissen, expertisecentrum autisme en school voor buitengewoon onderwijs. Op deze manier deed ze heel wat ervaring op in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen.

In haar vrije tijd ondersteunt Annelies op vrijwillige basis gezinnen met een kind met autisme.

Haar motto is: “You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.” – Martin Luther King Jr.